ฟื้น "ซากแง้ว" ตลาดโบราณสองวัฒนธรรม ของดึเมืองชลบุรี

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 15 มกราคม 63 / อ่าน : 1,098

ด้วยการมองเห็นคุณค่า และอยากที่จะเก็บของดีที่มีอยู่ในชุมชนให้คงอยู่ เพื่อลูก เพื่อหลานของตัวเอง "ซากแง้ว" ชุมชนที่หลอมรวมคนสองวัฒนธรรม ไทย - จีน ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี จึงได้ร่วมมือกันทำสิ่งนี้ ....


#feedDD #MASSโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]