ขยะทางทะเล ปัญหาสิ่งแวดล้อม

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 17 มกราคม 63

ขยะ ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเล ปัญหาและผลกระทบที่เกิดมาจากฝีมือมนุษย์ การร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อลดปัญหาเหล่านี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ก่อนที่ความสูญเสียจะเกิดขึ้น และลุกลาม จนสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตจะสูญพันธ์ไป


#feedDD #MASSโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]