บ้านน้ำเชี่ยว หมูบ้าน 2 ศาสนา 3 วัฒนธรรม

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 21 มกราคม 63

บ้านน้ำเชี่ยว หมูบ้าน 2 ศาสนา 3 วัฒนธรรม หมู่บ้านที่มีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์จำนวนมาก ชาวบ้านอาศัยอยู่ร่วมกันเหมือนพี่น้อง วิถีชีวิตของเขาเป็นอย่างไร ติดตามได้ที่นี่


#feedDD #MASSโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]