แม่วัยใสตราด ความผิดพลาดที่ต้องเดินต่อ

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 23 มกราคม 63

เพราะความผิดพลาดและรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทำให้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งต้องกลายเป็นแม่วัยใส แต่เพราะมีครอบครัวที่เข้าใจ ทำให้ผ่านวันนั้นมาได้


 #feedDD #MASSโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]