พิษณุโลก คลิปที่ 1 สูงวัย การเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงวัย

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 27 มกราคม 63

ภายใต้วิถีชีวิตทีเร่งรีบ สังคมไทยในปัจจุบันกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างรวดเร็ว การเตรียมความพร้อมสู่การเข้าสู่ยุคผู้สูงวัย เราต้องเตรียมความพร้อมอย่างไร???

ที่นี่มีคำตอบ #feedDD #MASSโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]