การพัฒนา ก่อให้เกิดปัจจัยเสี่ยงต่อชุมชน - เครือข่ายสื่อมวลชนภาคเหนือ

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 29 มกราคม 63

การพัฒนา ก่อให้เกิดปัจจัยเสี่ยงต่อชุมชน ที่พิษณุโลก มีวิธีบางอย่างกำลังเปลี่ยนแปลงไป เมืองที่มีความเจริญไปทุกๆ ด้านของเมือง ทุกๆ สถานที่กำลังมีการปรับปรุงมากมาย เฉกเช่นเดียวกับหลายๆ พื้นที่ ไม่แพ้เมืองหลวงของเรา

ภายใต้การพัฒนา ย่อมเป็นสิ่งที่ดี แต่อีกแง่มุมหนึ่งกำลังมีหลายๆ อย่างเกิดขึ้น คืออะไรที่นี่มีคำตอบ

#feedDD #MASSโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]