การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการท่องเที่ยว - เครือข่ายสื่อมวลชนภาคเหือ

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 31 มกราคม 63

การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการท่องเที่ยว จ.พิษณุโลกเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรมากมาย สามารถเดินทางมาถึงได้ทั้งเครื่องบิน รถไฟ รถโดยสารประจำทาง รถทัวร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการท่องเที่ยว จึงมีความสำคัญที่ต้องได้รับการดูแล ที่นี่เขาทำอย่างไร ลองไปชมกัน


โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]