ปลูกจิตสำนึก รักษ์สิ่งแวดล้อม

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 3 กุมภาพันธ์ 63

ปลูกจิตสำนึก รักษ์สิ่งแวดล้อม - จังหวัดขอนแก่น เมืองที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ ทำให้มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่การได้มาซึ่งความเจริญรุ่งเรื่องนั้นเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติให้หมดไปทีละเล็กทีละน้อยอย่างไม่รู้ตัว วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนไปนี้ ส่งผลอย่างไรบ้าง ที่นี่มีคำตอบ

 #feedDD #MASSโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]