ขอนแก่น คลิปที่ 3 ปัจจัยเสี่ยง บุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 6 กุมภาพันธ์ 63

ที่สร้างสุข เด็กออทีสติก : โรคออทีสติกเป็นโรคที่เกิดขึ้นเพราะความผิดปกติทางสมองที่ล่าช้า 3 ด้าน คือด้านสังคม ด้านภาษา และด้านพฤติกรรม พบได้ตั้งแต่แรกเกิด และสังเกตุพบได้ก่อนเด็กอายุ 3 ขวบ

เมื่อเจอบุตรหลานเป็นโรคนี้เราควรทำอย่างไร? หาคำตอบได้ที่นี่ #feedDD #MASSโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]