นุ่งซิ่น ตักบาตร ถนนสายบุญ : เครือข่ายสื่อมวลชนภาคอีสาน

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 11 กุมภาพันธ์ 63

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของหัวเมืองใหญ่ ทำให้วิถีชีวิตของผู้คนเริ่มเปลี่ยนไป ผู้คนใช้ชีวิตด้วยความเร่งรีบแข่งกับเวลา ทำให้วิถีชีวิตแบบชนบทที่เคยปรากฏมากว่า 100 ปี เริ่มเลือนหายไป เพื่อเป็นการอนุรักษ์ วัฒนธรรม วิถีชีวิตแบบเดิมๆ ให้คงไว้ ชุมชนศรีฐาน เทศบาลนครขอนแก่น ไว้รวมตัวกันเพื่อคงบางอย่างไว้ เป็นอะไรไปชมกัน

 #feedDD #MASSโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]