คุณค่าของความดีของคนดี : เครือข่ายสื่อมวลชนภาคอีสาน

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 11 กุมภาพันธ์ 63

มาตราการส่งเสริมการลดปริมาณขยะ เป็นสิ่งที่หลายหน่วยรณรงค์กันอย่างจริงจัง ซึ่งเรามักจะเห็นถึงขยะที่แยกประเภทขยะออกมาเป็นสีต่างๆ ตั้งอยู่ในสถานที่ต่างๆ ทั่วไป

แต่สำหรับที่ ชุมชนบ้านหัวถนน จังหวัดขอนแก่น เป็นชุมชนที่ไม่มีถังขยะเลยแม้แต่ใบเดียว ทำไมถึงเป็นเช่นนี้ เรามีคำตอบ


#feedDD #MASSโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]