หม่ำ เป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดชัยภูมิ : เครือข่ายสื่อมวลชนภาคอีสาน

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 19 กุมภาพันธ์ 63

ใครเคย ทาน "หม่ำ" กันแล้วบ้าง??? ...

หม่ำ เป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดชัยภูมิ ใครไปใครมาที่นี่ต้องได้ลอง ซึ่งหม่ำของที่นี่ สามารถสร้างรายได้ให้กับคน

ชัยภูมิได้ทั้งในพื้นที่ และนอกพื้นที่

ทำไม ต้อง หม่ำ แล้วหม่ำที่นี่โดดเด่นอย่างไร ไปชมกัน...

 #feedDD #MASSโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]