สังคมผู้สูงวัย : เครือข่ายสื่อมวลชนภาคอีสาน

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 21 กุมภาพันธ์ 63

สังคมสูงวัยเป็นสังคมที่กำลังจะมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่สังคมของคนวัยทำงานลดลงเรื่อยๆ เช่นกัน ซึ่งในอีก 17-18 ปีข้างหน้านี้เราจะมีผู้สูงอายุถึง 1 ใน 3 ของจำนวนประชากร 60 ล้านคน ซึ่งนั่นหมายความว่า "มหาศาล"
เมื่อถึงเวลานั้น บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร?
เราต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน... แต่ต้องเริ่มที่ตรงไหน?
เราต้องเตรียมความพร้อมเรื่องนี้อย่างไร หาคำตอบที่นี่

สังคมสูงวัยเป็นสังคมที่กำลังจะมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่สังคมของคนวัยทำงานลดลงเรื่อยๆ เช่นกัน ซึ่งในอีก 17-18 ปีข้างหน้านี้เราจะมีผู้สูงอายุถึง 1 ใน 3 ของจำนวนประชากร 60 ล้านคน ซึ่งนั่นหมายความว่า "มหาศาล" เมื่อถึงเวลานั้น บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร? เราต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน... แต่ต้องเริ่มที่ตรงไหน? เราต้องเตรียมความพร้อมเรื่องนี้อย่างไร หาคำตอบที่นี่


โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]