คุณค่าคนดี คุณครูคู่ขวัญศิษย์ : เครือข่ายสื่อมวลชนภาคอีสาน

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 28 กุมภาพันธ์ 63

คำว่ามีลูกเต็มบ้าน มีหลานเต็มเมือง ไม่ใช่จะเป็นเพียงแค่การนำไปอวยพรคู่บ่าวสาวเพียงอย่างเดียว แต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่บอกเล่าเรื่องราวของ "คุณครู" ท่านี้ได้เป็นอย่างดี


การเป็นครู เป็นเสมือนผู้สร้าง ในแต่ละปี ครู มีลูกศิษย์ มากมายหลายคน คำว่ามีลูกเต็มบ้าน มีหลานเต็มเมือง จึงไม่แปลกเลยที่เราจะนำมาพูดถึง "ครู"


เฉกเช่นเดียวกันกับ คุณครูคู่ขวัญศิษย์ ที่เรานำมาเสนอ ลองไปชมกันว่าเป็นอย่างไร?


คุณค่าคนดี_คุณครูคู่ขวัญศิษย์

#feedDD #MASSโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]