ข้าวนาถุง : เครือข่ายสื่อมวลชนภาคอีสาน

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 2 มีนาคม 63

จังหวัดสุรินทร์ เป็น ดินแดนที่สามารถปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพดี และปลูกต่อเนื่องกันมาแล้วอย่างยาวนาน จนได้รับรองการจดสิทธิบัตรให้เป็นแหล่งปลูกข้าว GI อีกด้วย


แต่ด้วยปัญหามากมาย ทำให้เกษตรกรยังไม่มีความมั่นคงในอาชีพนี้ นั่นเพราะอะไร เรามีคำตอบให้ที่นี่


#feedDD #MASSโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]