คุณแม่วัยใส ปัจจัยเสี่ยง : เครือข่ายสื่อมวลชนภาคอีสาน

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 9 มีนาคม 63

ยุคนี้เป็นยุคดิจิตอล ยุคที่เด็กๆ เข้าถึงโซเชียลมีเดียได้ง่าย นั่นยิ่งทำให้เกิดความเสี่ยงต่่อเด็กและเยาวชนมากขึ้น


เพราะเด็กๆ มักมาพร้อมด้วยความไม่รู้ และอยากรู้อยากเห็น หากรู้เท่าไม่ถึงการณ์ปัญหามากมายจะตามมา การเกิดขึ้นของคุณแม่วัยใส ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ตามมาพร้อมกับความไม่พร้อม


เมื่อเป็นเช่นนี้สังคมจึงต้องใส่ใจ แต่จะเริ่มต้นอย่างไร ที่นี่มีคำตอบ...


#feedDD #MASSโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]