ตลาดบาเล๊ะฮิเล ร้อยสัมพันธ์ชุมชน : เครือข่ายสื่อมวลชนภาคใต้

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 12 มีนาคม 63

ตลาดไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานที่แลกเปลี่ยนสินค้า หรือพื้นที่ทางเศรษฐกิจเหมือนเดิมอีกต่อไป แต่ตลาดเป็นเหมือนสถานที่กระชับความสัมพันธ์ และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน


ที่ตลาดบาเล๊ะฮิเล จังหวัดนาราธิวาส เป็นตลาดแห่งหนึ่งที่ร้อยสัมพันธ์ชุมชน ตลาดที่นี่มีมากว่าร้อยปีแล้ว แต่จะสานสัมพันธ์ชุมชนอย่างไร เรามีคำตอบที่นี่....


#feedDD #MASSโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]