หิมะที่นราธิวาส : เครือข่ายสื่อมวลชนภาคใต้

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 16 มีนาคม 63

ใครรู้จัก "หาดนราทัศน์" บ้าง หาดนราทัศน์ ตั้งอยู่ในตัวเมืองนราธิวาส เป็นชายหาดที่มีความสวยงาม โค้งหาดยาวต่อเนื่องประมาณ 5 กิโลเมตร มองเห็นได้ไกลจนสุดลูกหูลูกตา


เป็นชายหาดที่มีความสวยงาม มีแนวสนอันร่มรื่น เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ บนหาดมีหมู่บ้านชาวประมงตั้งกระจัดกระจายอยู่ด้วย


แต่ตอนนี้ที่นี่เต็มไปด้วยขยะ จนได้รับสมญานามว่าเป็น "หิมะที่นราธิวาส" ขยะที่เกิดขึ้นมีบางส่วนได้รับการจัดการที่ไม่ถูกต้อง ส่งผลต่อการท่องเที่ยว แล้วเขาจะจัดการกับขยะเหล่านี้ได้อย่างไร ... ไปหาคำตอบกันที่นี่


#feedDD #MASS
โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]