บาเฆะ : เครื่อข่ายสื่อมวลชนภาคใต้

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 16 มีนาคม 63

หมู่บ้านบาเฆะ จ.นราธิวาส กำลังจะหายไปจากแผนที่ของประเทศไทย เนื่องจากการกัดเซาะของคลื่นทะเล หมู่บ้านบาเฆะแห่งนี้ นอกจากจะเป็นหมู่บ้านของชาวประมงพื้นบ้านแล้ว ที่นี่ยังมีชื่อเสียงในการทำน้ำบูดูที่มีรสชาติดั้งเดิม ขึ้นชื่อเป็นที่ต้องการของผู้นิยมบริโภคอาหารพื้นบ้าน แต่หลังจากถูกคลื่นซัดทำให้โอ่งหมักน้ำบูดูกว่า 200 ใบ ต้องจมอยู่ในพื้นทรายได้รับความเสียหายหมด เขาจะทำอย่างไรกับวิกฤตที่เกิดขึ้น หาคำตอบได้จาก สารดคีเรื่อง บาเฆะ ที่นี่


#feedDD #MASSโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]