อาเนาะปาตา : เครือข่ายสื่อมวลชนภาคใต้

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 23 มีนาคม 63

อาเนาะปาตา คือ ชาวเล ที่เป็นชาวประมงพื้นบ้าน พบได้ในแถบจังหวัดที่ติดชายทะเล สำหรับที่จังหวัดนราธิวาสนั้น พบได้ใน 2 อำเภอ นั่นคือ อำเภอเมือง และ อำเภอตากใบ ซึ่งมีประมงพื้นบ้านกว่า 1,500 ลำ


ปัจจุบันเขาเหล่านี้กำลังประสบปัญหาปลาขาดแคลน และน้อยลง ปัญหาเหล่านี้เกิดจากอะไร แล้วชาวอาเนาะปาตา จะทำมาหากินต่อไปได้หรือไม่ อย่างไร ตืิดตามได้ที่นี่โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]