สร้างสำนึกรักสะอาด : เครือข่ายสื่อมวลชนภาคใต้

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 30 มีนาคม 63

สร้างสำนึกรักสะอาด : เครือข่ายสื่อมวลชนภาคใต้


เมื่อเกิดปัญหาที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ใคร??? ที่จะต้องช่วยกันแก้ปัญหานั้น ที่จังหวัดนราธิวาส เขามีการสร้างสำนึกรักสะอาด ซึ่งมีการปลูกฝังทั้งเรื่องจิตสำนึก และการลงมือทำจริงให้เห็น


ในเรื่องขยะ คุณรู้หรือไม่คน 1 คน ทิ้งขยะวันละ 1 กิโลกรัม ตลอดทั้งปี จะทำให้มีขยะเกิดขึ้นตลอดทั้งปี มากถึง 365 กิโลกรัมเลยทีเดียว และหากคนในครอบครัวมี 4 คน ปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นมีมากถึง 1.46 ตันต่อปี เลยทีเดียว


ไม่น้อยเลย.....


Plogging จึงเกิดขึ้นที่นี่ น่าสนใจและโดดเด่นอย่างไร คำตอบอยู่ที่นี่ ไปฟังกัน...โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]