เรือกอและจำลอง : เครือข่ายสื่อมวลชนภาคใต้

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 30 มีนาคม 63

เรือกอและจำลอง : เครือข่ายสื่อมวลชนภาคใต้


รู้จัก "เรือกอและจำลอง" กันไหม? ...

ไม่ต้องหาคำตอบ ที่นี่มีมาบอกกันแล้ว....


เรือกอและจำลอง คือ เรือกอและ เพราะทรัพยากรธรรมชาติเริ่มน้อยลง วิถีชีวิตของชาวประมงก็เริ่มเปลี่ยนไป แนวคิดใหม่เพื่อความอยู่รอดจึงเกิดขึ้น


นั่นคือ การทำเรือกอและจำลอง ที่เป็นวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิม ที่จังหวัดนราธิวาส เหมือนเป็นดั่งเงาสะท้อนวิถีชีวิตนั่นเอง


จะเป็นอย่างไรนั้นเรามีคำตอบมาฝาก ที่นี่โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]