อาเก๊าะ : เครือข่ายสื่อมวลชนภาคใต้

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 30 มีนาคม 63

"อาเก๊าะ" คืออะไรใครรู้บ้าง???


อาเก๊าะ ขนมพื้นบ้านในเทศกาลถือศีลอด (ขนมโบราณ) เป็นขนมพื้นเมืองขึ้นชื่อใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากคำบอกเล่าของคนสมัยก่อน คำว่า "อาเก๊าะ” อาจจะเพี้ยนมาจากคำว่า อาเก๊ะ ที่แปลว่า "ยกขึ้น” อาจหมายถึงกรรมวิธีการผลิตของอาเก๊าะที่ต้องยกไฟที่วางอังไว้ข้างบนลงมาทุกครั้งเมื่อขนมสุก ขนมอาเก๊าะปรุงจากแป้ง ไข่ น้ำตาลและกะทิ เนื้อขนมคล้ายขนมหม้อแกง สังขยา รูปทรงคล้ายขนมไข่ เพราะหยอดแป้งลงในพิมพ์ขนมเหมือนกัน แต่พิมพ์ของขนมอาเกาะใหญ่กว่า ทำให้สุกด้วยการผิงไฟบนล่าง ด้วยกรรมวิธีการทำขนมอาเก๊าะที่ต้องอาศัยความชำนาญ ต้องอาศัยภูมิปัญญาแบบดั้งเดิมโบราณ


ทำไมถึงเป็นเช่นนี้ที่นี่เรามีคำตอบ



โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]