เด็กกำพร้าที่ถูกลืม : เครือข่ายสื่อมวลชนภาคใต้

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 9 เมษายน 63

เด็กกำพร้าที่ถูกลืม : เครือข่ายสื่อมวลชนภาคใต้

รู้ไหม 15 ปีของความรุนแรงในภาคใต้ ก่อให้เกิดเด็กกำพร้ามากถึง 10,000 คน แต่เด็กที่ได้มีการเยียวยาจากภาครัญมีเพียง 6,000 คนเท่านั้น แล้วเด็กที่เหลือ ไปอยู่ที่ไหน?? ใครดูแล???

คลิปนี้มีคำตอบนั้นมาให้ชม..


#feedDD #MASSโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]