เสริมพลังนักเยียวยาชายแดนใต้ : เครือข่ายสื่อมวลชนภาคใต้

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 9 เมษายน 63

เสริมพลังนักเยียวยาชายแดนใต้ : เครือข่ายสื่อมวลชนภาคใต้

รู้ไหม นักเยียวยาชายแดนใต้ เป็นบุคคลสำคัญในการให้ความช่วยเหลือบุคคลที่ได้รับผหลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงให้สามารถก้าวข้ามสถานการณ์เลวร้ายนั้นไปได้ โดยเฉพาะนักเยียายาที่เคยเป็นผู้รับผลกระทบนี้มาก่อน เพราะเขาเหล่านี้สามารถเข้าถึงและเข้าอกเข้าใจผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยกันได้ดี แต่ทว่า ปัจจุบันนี้ เขาเหล่านี้กำลังประสบปัญหาจากการรับฟังปัญหาจากผู้ที่ประสบปัญหา จะเป็นเรื่องอะไร แบบไหน เรามีคำตอบ

#feedDD #MASSโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]