กาบกล้วยรักษาโลก : เครือข่ายสื่อมวลชนภาคใต้

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 9 เมษายน 63

กาบกล้วยรักษาโลก : เครือข่ายสื่อมวลชนภาคใต้

ต้นกล้วยที่มีอยู่ในชุมชนของเรามีประโยชน์มากกว่าที่คิด เพราะนอกจากจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว ต้นกล้วยสามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ราคาแพงๆ ได้

อย่างที่จังหวัดปัตตานี ที่นี่ชาวบ้านนำต้นกล้วยมาสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน ช่วยลดการใช่พลาสติกและกระดาษได้

เขาทำกันอย่างไร ชมได้จากที่นี่

#feedDD #MASSโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]