การฟื้นฟูภาษามลายูชายแดนใต้ : เครือข่ายสื่อมวลชนภาคใต้

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 9 เมษายน 63

การฟื้นฟูภาษามลายูชายแดนใต้ : เครือข่ายสื่อมวลชนภาคใต้

ภาษาที่คนมลายูพูดเรียกว่า "ภาษามลายู" แต่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีคำเรียกภาษามลายูอีกคำหนึ่งคือ "ภาษายาวี" (Jawi)

ภาษามลายูที่พี่น้องในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้พูดในชีวิตประจำวันเป็นนิจสินนั้นเป็นภาษามลายูถิ่น ซึ่งเราเรียกว่า "ภาษามลายูถิ่นปัตตานี" ใช้ใน จ.ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และใน อ.เทพา จะนะ สะบ้าย้อย นาทวี และสะเดา ของ จ.สงขลา ส่วนภาษามลายูที่ใช้ใน จ.สตูล เป็นภาษามลายูถิ่นไทรบุรี (เคดะห์) ต่างไปจากภาษามลายูถิ่นปัตตานี

ปัจจุบันคนรุ่นใหม่ใช้ภาษามลายูน้อยลง หรือใช้ไม่ถูกต้องตามหลักภาษา จนเกิดข้อกังวลว่า ภาษามลายูจะหายไปจากพื้นที่

จะทำอย่างไรต่อไป คลิปนี้มีคำตอบ

#feedDD #MASSโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]