อัตลักษณ์เจดีย์ชเวดากองศูนย์รวมจิตใจชาวไทยพุทธ-พม่า : เครือข่าสื่อมวลชนภาคใต้

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 14 เมษายน 63

อัตลักษณ์เจดีย์ชเวดากองศูนย์รวมจิตใจชาวไทยพุทธ-พม่า : หาดใหญ่ ศูนย์กลางเมืองเศรษฐกิจภาคใต้ จุดมุ่งหมายแรงงานข้ามชาติมาประกอบอาชีพ นอกจากการทำงานเขาเหล่านั้นยังนำวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเข้ามาด้วย ในปัจจุบันชาวพม่าจำนวนหลายพันคนเข้ามาดำดงชีวิตอยู่ด้วยกัน และที่วัดคลองแห ชาวพม่าได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างเจดีย์ชเวดากองขึ้นเพื่อประกอบศาสนกิจร่วมกัน

แต่จะน่าสนใจแค่ไหน และเป็นอย่างไร คลิปนี้ตอบเราได้

 #feedDD #MASSโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]