เด็กยุคใหม่ห่างไกลโรคอ้วน : เครือข่ายสื่อมวลชนภาคใต้

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 20 เมษายน 63

เด็กยุคใหม่ห่างไกลโรคอ้วน : อ้วน คำสั้นที่ๆ ดูเหมือนจะไม่มีใครต้องการที่จะได้ยิน แม้กระทั่งเด็กๆ คำคำนี้เมื่อได้ยินแล้ว ดูเหมือนจะน่ารัก แต่นั่นก็แฝงไปด้วยอันตรายมากมายหาก "เป็นโรคอ้วน"

.

ที่มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่นี่มีการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ "อ้วน" ให้เด็กๆ ได้เข้าใจ

.

เขามีวิธีการอย่างไร ไปชมกันที่นี่โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]