นวัตกรรมสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา : เครือข่ายสื่อมวลชนภาคใต้

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 22 เมษายน 63

นวัตกรรมสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา : การเรียนรู้ในปัจจุบัน ไม่จำเป็นว่าจะต้องจำกัดอยู่แต่ในห้องเรียนเท่านั้น การเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เล่นอย่างสนุกสนาน รู้จักการแก้ปัญหา ได้หัวเราะ ได้อยู่ร่วมกัน และรู้จักช่วยเหลือแบ่งปันกันนับเป็นการเรียนรู้ที่จะสร้างสรรค์ให้เด็กๆ เกิดการเรียนรู้และมีพัฒนาการที่ดี

.

นี่จึงเป็นที่มาของสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา

.

แต่สนามนี้จะเป็นอย่างไร เราอยากให้คุณได้ดู ที่นี่โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]