สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม: ปลูกป่าในใจคน : เครือข่ายสื่อมวลชนภาคใต้

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 2 พฤษภาคม 63

ป่าต้นน้ำเป็นแหล่งธรรมชาติ ที่มีความสำคัญต่อลมหายใจของมนุษย์ทุกคน หากเราไม่ร่วมกันดูแลรักษา และร่วมอนุรักษณ์ อนาคตอาจจะไม่มีแหล่งต้นน้ำธรรมชาติ ให้เราทุกคนได้หล่อเลี้ยงชีวิต


เฉกเช่นกับป่าต้นน้ำผาดำ อ.สะเดา จังหวัดสงขลา เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์อีกหนึ่งแหล่งที่ต้องดูแล ที่นี่มีการดูแลป่าผืนนี้อย่างไร ไปชมกัน


ปลูกป่าในใจคนโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]