การเตรียมตัวสู่สังคมสูงวัย : เครือข่ายสื่อมวลชนภาคใต้

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 4 พฤษภาคม 63

การเตรียมตัวสู่สังคมสูงวัย : ทุกชีวิตล้วนมีคุณค่า หากเราต่างเข้าใจและเรียนรู้บทบาทต่อกันและกันในสังคม ในปัจจุบันเรามักได้ยินคำว่า มีสังคมสูงวัยเกิดขึ้นแล้วอย่างสมบูรณ์ สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้กลุ่มผู้สูงอายุกลายเป็นกลุ่มคนที่มีศักยภาพสามารถช่วยเหลือสังคมได้ การเตรียมตัวสู่สังคมสูงวัย


จะเตรียมตัวอย่างไร คลิปนี้มีคำตอบโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]