บ่มเพาะสุขภาพใจ คู่คุณธรรม สังคมปลอดภัย : เครือข่ายสื่อมวลชนภาคใต้

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 13 พฤษภาคม 63

บ่มเพาะสุขภาพใจ คู่คุณธรรม สังคมปลอดภัย


ทุกๆ เย็น ชาวบ้านและคนหนุ่มสาว หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จะมารวมตัวกันที่วัดนิคมพัฒนาราม (ผัง7) เพื่อฝึกซ้อมร่ายรำศิลปะ "มโนราห์"


ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่วัดได้จัดขึ้น เพื่อสร้างความสุขให้กับเด็กๆ ผู้ปกครองและผู้สูงอายุที่นี่


เขาทำกันอย่างไร และทำแล้วเป็นแบบไหน หาคำคอบที่นี่


#feedDD #MASSโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]