“หมอลำ” กลิ่นอายวัฒนธรรมอีสาน : ผลงานนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภาคอีสาน

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 20 สิงหาคม 64

“หมอลำ” กลิ่นอายวัฒนธรรมอีสาน : ผลงานนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภาคอีสาน

หมอลำ เป็นความบันเทิงของชาวบ้านในภาคอีสานมาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นมรดกตกทอดสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนจนถึงปัจจุบัน ความหลากหลายของทำนองลำ มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีคณะหมอลำรุ่นใหม่ๆ ที่นำเอาทำนองลำมาดัดแปลงเพื่อให้เข้ากับยุคสมัย จนได้รับความนิยมจากผู้ชม เพราะเป็นสื่อที่เข้าถึงง่าย และเป็นเรื่องใกล้ตัว ที่สามารถซึมซับเอาเนื้อหาต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้


ประเด็นอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ผลงานนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภาคอีสาน จ.ขอนแก่น


#ประเด็นอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น #feedDD #MASSโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]