เกวียน ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ : ผลงานนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภาคอีสาน

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 20 สิงหาคม 64

เกวียน ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ : ผลงานนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภาคอีสาน

เกวียน เป็นพาหนะโบราณที่ใช้ในการขนส่งสินค้า ผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนใช้ในการเดินทางของผู้คนในอดีต เนื่องจากในสมัยก่อนยังไม่มีรถยนต์ ถนนหนทาง เส้นทางคมนาคมยังไม่ได้รับการพัฒนาให้สะดวกต่อการเดินทาง


ต่อมาได้มีการพัฒนารูปแบบของการขนส่งและคมนาคมทางบกให้มีความทันสมัยมากขึ้น ผู้คนนิยมหันมาใช้รถยนต์ หรือรถไฟ ในการขนส่งสินค้าและการเดินทาง ทำให้บทบาทของเกวียนถูกลงความสำคัญลงไป หลงเหลือไว้เพียงการใช้งานในเชิงของการอนุรักษ์ และการศึกษาภายในห้องเรียนเท่านั้น


ประเด็นอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาชาวบ้าน ผลงานนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภาคอีสาน จ.ขอนแก่น


#ประเด็นอัตลักษณ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน #feedDD #MASSโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]