มนต์เสน่ห์หมอลำเมืองขอนแก่น : ผลงานนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภาคอีสาน

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 20 สิงหาคม 64

มนต์เสน่ห์หมอลำเมืองขอนแก่น : ผลงานนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภาคอีสาน

เสน่ห์ของเสียงแคนที่เปรียบเหมือนสัญญาณปลุกความเป็นอีสานให้ตื่นขึ้นทุกครั้งที่ได้ยิน เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกตัวตนของคนอีสาน หรือแผ่นดินอีสาน ดินแดนแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์เป็นของตนเอง

การสืบทอดอาชีพหมอลำของหมู่บ้านสาวะถี ไม่ได้มีเพียงผู้ใหญ่วัยปู่ย่าหรือตายายเท่านั้น เด็กๆ ที่นี่ กำลังได้รับการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ของความเป็นลูกหลายหมอลำ ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนบ้านสาวะถี โดยมีคุณครูนงนุช ศิริภูมิ ทำหน้าที่ควบคุมดูแลนักเรียนกว่า 30 คน ในนามคณะหมอลำสินไซน้อยร้อยปี

ประเด็นอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ผลงานนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภาคอีสาน จ.ขอนแก่น

#ประเด็นอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น #feedDD #MASSโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]