“วัดท่าประชุม” วัดส่งเสริมสุขภาพ ลานวัด ลานธรรม ลานสุขภาพ : ผลงานนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภาคอีสาน

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 20 สิงหาคม 64

“วัดท่าประชุม” วัดส่งเสริมสุขภาพ ลานวัด ลานธรรม ลานสุขภาพ : ผลงานนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภาคอีสาน

ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส วัดท่าประชุม ก็มิได้นิ่งนอนใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น วัดได้มีบทบาทในการรณรงค์ป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ร่วมกับชุมชน ตลอดจนบทบาทในการดูแลสุขภาพคณะสงฆ์ทั้งภายในวัดและคณะสงฆ์ในเครือข่าย ร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิดในสถานการณ์วิกฤต ภายใต้คำขวัญ “ลานวัด ลานธรรม ลานสุขภาพ”

ประเด็นปัจจัยเสี่ยงทางด้านสุขภาวะ ผลงานนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภาคอีสาน จ.ขอนแก่น 

#ประเด็นปัจจัยเสี่ยงทางด้านสุขภาวะ #feedDD #MASS #ไทยเสรีนิวส์โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]