หมอลำ ศิลปะพื้นบ้านสู่การรับใช้สังคม : ผลงานนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภาคอีสาน

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 20 สิงหาคม 64

หมอลำ ศิลปะพื้นบ้านสู่การรับใช้สังคม : ผลงานนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภาคอีสาน

“หมอลำ” คือท่วงทำนองการขับกล่อมที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของชาวอีสานที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

บทบาทของหมอลำ ไม่ได้มีเพียงแค่เพื่อความบันเทิงเท่านั้น ปัจจุบันมีการนำศิลปะหมอลำ มาใช้เพื่อการณรงค์ในเรื่องต่างๆ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความชื่นชอบหมอลำ ทำให้เข้าใจเรื่องราวต่างๆ ได้ง่าย เป็นการเรียนรู้ในด้านสังคมและวัฒนธรรมไปพร้อมๆ กัน

ประเด็นอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ผลงานนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภาคอีสาน จ.ขอนแก่น

#ประเด็นอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น #feedDD #MASSโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]