ห้องปริศนาธรรมวงศ์ไวศยวรรณ เชื่อมต่อ 3 โลก : ผลงานนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภาคอีสาน

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 20 สิงหาคม 64

ห้องปริศนาธรรมวงศ์ไวศยวรรณ เชื่อมต่อ 3 โลก : ผลงานนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภาคอีสาน

ห้องปริศนาธรรมวงศ์ไวศยวรรณ จะเป็นห้องสำหรับไว้แสดงปริศนาธรรมเกี่ยวกับวงจรชีวิตเกิดแก่เจ็บตาย ตรงกลางของห้องโถงเราจะพบกับแท่นสามมังกรผู้พิทักษ์ แสดงเกี่ยวกับ โลภะ โทสะ โมหะ

จุดไคลแม็กซ์ของวัดทุ่งเศรษฐี จะเห็นว่ารอบวงกลมนี้ ข้างในจะเขียนไว้ว่า บาดาล โลกสวรรค์ กลางปี พ.ศ.2542 ท่านหลวงตาย่ามแดงผู้ก่อตั้งวัดทุ่งเศรษฐีได้มีญาณวิถี ถึงการกำเนิดขึ้นของสามโลกว่าตรงนี้เป็นจุดที่รวมของสามโลก ได้แก่ สวรรค์ โลกมนุษย์ และบาดาล จึงเป็นที่มาของการสร้างมหาเจดีย์องค์นี้ครอบไว้

ประเด็นอัตลักษณ์ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ผลงานนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภาคอีสาน จ.ขอนแก่น

 

 โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]