ทำอย่างไร เมื่อต้องปิดประตูวัดป้องกันโควิด 19 : ผลงานนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภาคอีสาน

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 20 สิงหาคม 64

ทำอย่างไร เมื่อต้องปิดประตูวัดป้องกันโควิด 19 : ผลงานนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภาคอีสาน

การปรับวิถีปฏิบัติภายในวัด ในช่วงของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 เป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจากวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน จึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยที่สาธารณสุขแนะนำไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อให้วัดเป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัย ไม่เป็นแหล่งแพร่เชื้อในชุมชน

ประเด็นปัจจัยเสี่ยงทางด้านสุขภาวะ ผลงานนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภาคอีสาน จ.ขอนแก่น 

#ประเด็นปัจจัยเสี่ยงทางด้านสุขภาวะ #feedDD #MASS #ไทยเสรีนิวส์โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]