สูงวัยมีตังค์ I EP 1 : ผลงานนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภาคอีสาน

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 20 สิงหาคม 64

สูงวัยมีตังค์ I EP 1 : ผลงานนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภาคอีสาน

รู้หรือไม่? สิ่งที่ทุกคนจะต้องเผชิญก็คือ การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางสังคม ยกตัวอย่างเช่น ข้าราชการ ที่จะต้องสูญเสียรายได้ ในขณะที่รายจ่ายมีอยู่ตลอด ทำให้จำเป็นที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมทางด้านการเงิน เพื่อรองรับและรักษามาตรฐานการดำเนินชีวิตในช่วงหลังวัยเกษียณ หรือมีความใกล้เคียงกับการดำเนินชีวิตในช่วงก่อนวัยเกษียณ

เรามาฟังบทสัมภาษณ์การเตรียมความพร้อมของผู้ที่เกษียณอายุแล้ว และผู้ที่กำลังเข้าสู่วัยเกษียณอายุกันว่าได้รับสวัสดิการอะไรบ้าง หลังจากเกษียณ? มีวิธีจัดการยังไงบ้าง? มีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างก่อนเข้าสู่วัยเกษียณ?

ประเด็นรองรับสังคมสูงวัย ผลงานนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภาคอีสาน จ.มหาสารคาม

#ประเด็นรองรับสังคมสูงวัย #feedDD #MASSโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]