สูงวัยมีตังค์ I EP 2 : ผลงานนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภาคอีสาน

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 20 สิงหาคม 64

สูงวัยมีตังค์ I EP 2 : ผลงานนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภาคอีสาน

หลังจากที่เราได้ฟังบทสัมภาษณ์จากผู้ที่เกษียณอายุแล้ว ต่อไปเรามาฟังอีกมุมหนึ่งของผู้ที่กำลังเข้าสู่วัยเกษียณอายุกันบ้าง ได้รับสวัสดิการอะไรบ้าง? พอหรือไม่? ได้มีการเตรียมความพร้อมเข้าสู้วัยเกษียณบ้างแล้วหรือยัง?

ประเด็นรองรับสังคมสูงวัย ผลงานนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภาคอีสาน จ.มหาสารคาม

 #ประเด็นรองรับสังคมสูงวัย #feedDD #MASSโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]