ปรับสภาพบ้านที่อยู่อาศัย ให้เหมาะสมกับผู้สูงวัย : ผลงานนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภาคอีสาน

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 20 สิงหาคม 64

ปรับสภาพบ้านที่อยู่อาศัย ให้เหมาะสมกับผู้สูงวัย : ผลงานนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภาคอีสาน

การปรับสภาพบ้านที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับผู้สูงวัย เพื่อให้ผู้สูงวัยได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัย นับว่าเป็นการออกแบบสภาพแวดล้อมให้ผู้สูงอายุมีชีวิตที่ดีขึ้น ลดการพึ่งพาลูกหลาน ส่งผลต่อทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้ผู้สูงวัยเข้มแข็งอีกด้วย

ประเด็นรองรับสังคมผู้สูงวัย ผลงานนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภาคอีสาน จ.มหาสารคาม 

#ประเด็นรองรับสังคมผู้สูงวัย #feedDD #MASS #ไทยเสรีนิวส์โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]