บลูลี่ หน้าฟีด = พื้นที่ส่วนตัว? : ผลงานนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภาคอีสาน

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 20 สิงหาคม 64

บลูลี่ หน้าฟีด = พื้นที่ส่วนตัว? : ผลงานนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภาคอีสาน

ในขณะที่สื่อออนไลน์นั้นกำลังเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคนในสังคม เมื่อขึ้นว่าเป็นสื่อออนไลน์แล้ว ความคิดของผู้คนนั้นเกิดความแตกต่างกัน ทำให้เกิดการบูลลี่ต่างๆ นานา เพราะโลกใบนี้แบ่งคนเป็น 2 ประเภทคือ ผู้กระทำ และผู้ถูกกระทำ แล้วคุณล่ะ คิดว่าฟีดออนไลน์เป็นพื้นที่ส่วนตัวหรือไม่

ประเด็นรู้เท่าทันสื่อ ผลงานนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภาคอีสาน จ.มหาสารคาม 

#ประเด็นรู้เท่าทันสื่อ #feedDDD #MASSโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]