“ชุมชนรีไซเคิล” จากสิ่งของไร้ค่า สร้างรายได้สู่ชุมชน : ผลงานนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภาคอีสาน

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 20 สิงหาคม 64

“ชุมชนรีไซเคิล” จากสิ่งของไร้ค่า สร้างรายได้สู่ชุมชน : ผลงานนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภาคอีสาน

การจัดการขยะ สร้างปัญหาให้กับหลายชุมชน หากแต่ที่หมู่บ้านหนองโก ต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม คนในชุมชนร่วมกันออกแบบและจัดการปัญหานี้ได้อย่างน่าสนใจ โดยการจัดตั้งธนาคารขยะที่ชาวบ้านร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งในการบริหารจัดการ การแยกขยะ การรีไซเคิล รวมทั้งการทำปุ๋ยหมัก

นอกจากแก้ปัญหาขยะในชุมชนแล้ว ยังสร้างสุขภาวะต่อคนในชุมชน และสร้างจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อมของชุมชนร่วมกัน

ประเด็นสิ่งแวดล้อม ผลงานนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภาคอีสาน จ.มหาสารคาม 

#ประเด็นสิ่งแวดล้อม #feedDD #MASS #ไทยเสรีนิวส์โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]