รู้เท่าทัน ข่าวลวง : ผลงานนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภาคอีสาน

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 20 สิงหาคม 64

รู้เท่าทัน ข่าวลวง : ผลงานนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภาคอีสาน


เครือข่ายการสื่อสาร เพื่อสร้างกลไกตรวจสอบข่าวลวงโควิด-19 ในจังหวัดมหาสารคาม ….

เครือข่ายการสื่อสารของจังหวัดมหาสารคามทุกภาคส่วน ทั้งประชาชน ผู้นำชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันสร้างกลไกการมีส่วนร่วม เพื่อตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร สร้างการรู้เท่าทันสื่อแก่ประชาชน ไม่ให้เกิดการเข้าใจผิด และตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ประเด็นรู้เท่าทันสื่อ ผลงานนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภาคอีสาน จ.มหาสารคามโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]