ปราชญ์เกษตรกรของแผ่นดิน : ผลงานนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภาคอีสาน

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 20 สิงหาคม 64

ปราชญ์เกษตรกรของแผ่นดิน : ผลงานนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภาคอีสาน

จากที่เคยธุรกิจล้มเหลว ทำมาหลายอาชีพ มีหนี้สินติดตัว ด้วยวิกฤตฟองสบู่แตกปี 2540 จึงผันตัวมาทำอาชีพเกษตรกร โดยยึดเอาแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในการเกษตรของตน จนสามารถปลดหนี้และสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ที่สำคัญได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างและกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้สู่ชุมชน

ประเด็นคนดีของสังคม ผลงานนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภาคอีสาน จ.มหาสารคาม

 #ประเด็นคนดีของสังคม #feedDDD #MASSโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]