พระบ้านถ้ำวิถีใหม่ : ผลงานนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภาคเหนือ

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 20 สิงหาคม 64

พระบ้านถ้ำวิถีใหม่ : ผลงานนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภาคเหนือ

ผลงานนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภาคเหนือ

#feedDD #MASSโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]