3 ขั้นตอน เอาชนะความกลัว : ผลงานนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภาคกลาง

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 20 สิงหาคม 64

3 ขั้นตอน เอาชนะความกลัว : ผลงานนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภาคกลาง

ความกลัว คือสัญญาณเตือนภัยถึงสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตรายและช่วยให้เราปลอดภัย แต่บางครั้ง ความกลัวก็รุนแรงจนควบคุมไม่ได้และขัดขวางการใช้ชีวิตประจำวัน แต่คุณรับมือได้ด้วย 3 ขั้นตอนง่ายๆ ช่วยจัดการความกลัว

ประเด็นทักษะการจัดการอารมณ์ ผลงานนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภาคกลาง จ.กรุงเทพฯ

#เคล็ดลับเอาชนะความกลัว #ประเด็นทักษะการจัดการอารมณ์ #FeedDD #MASSโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]