คุณแม่วัยใส : ผลงานนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภาคกลาง

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 20 สิงหาคม 64

คุณแม่วัยใส : ผลงานนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภาคกลาง

สารคดีแม่วัยใส เล่าถึงเหตุการณ์จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในชีวิตของวัยรุ่นคนหนึ่งจุดประสงค์

เพื่อเป็นเรื่องเตือนสติต่อสังคม ว่าการทำลายหรือบูลลี่คนส่งผลกับผู้ที่โดนอย่างไร เพื่อให้คนเห็นคุณค่าและระมัดระวังการใช้คำพูดหรือพิมพ์คอมเมนต์ เพื่อเข้าใจคุณแม่วัยใสและไม่กระทำการบูลลี่

ประเด็นปัจจัยเสี่ยงทางด้านสุขภาวะ ผลงานนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภาคกลาง จ.กรุงเทพฯ

#ขอโทษนะที่เราท้อง #คุณแม่วัยใส #ประเด็นปัจจัยเสี่ยงทางด้านสุขภาวะ #feedDD #MASSโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]